Блекджек – възвръщаемост за играча (RTP) и правило за „меки 17”

Каква е възвръщаемостта за играча в игрите на блекджек?

Теоретичната възвръщаемост за играча (RTP) е различна за всеки един вариант на блекджек:

  • Блекджек (с трима играчи): 95,38%
  • Класически блекджек: 99,41%
  • Елитен блекджек: 99,67%

Какво е правилото за меки 17?

„Меки 17” означава ръка със стойност 7 или 17, включваща асо.

Какво ще стане, ако играчът направи блекджек, а дилърът има меки 17?

Ако играчът направи блекджек и сборът от стойността на картите му е 21, а дилърът има меки 17, на играча ще бъде изплатена печалба при коефициенти 3:2.

На нашите маси с класически блекджек дилърът е длъжен да тегли карта при меки 17 и при сбор от 16 или по-малко.

Повече информация относно правилата за блекджек ще намерите в раздела How to Play (Как се играе) на нашия уебсайт.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория