Дължимата сума не се закръгля

В случай че депозит бъде върнат от Вашата банка, ние ще прихванем върната сума от текущия баланс по сметката Ви.

Когато вече сте използвали част от върнатите средства и балансът Ви е недостатъчен, за да покриете прихванатата сума, това ще доведе до негативен баланс по Вашата сметка Stars.

Например, ако депозит от $20 е върнат от Вашата банка, а текущият Ви баланс е $8,67, в сметката Ви ще остане отрицателен баланс от -$11,33. В този случай е необходимо да платите задълженията по сметката си.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория